O NAMA

Mi smo Dečija kuća Bubamarica, predškolska obrazovna ustanova koja postoji već skoro 8 godina. U našoj kući svako dete ima prostor za lični razvoj, u skladu sa sopstvenim sposobnostima, potrebama i interesovanjima. Naš vrtić je mesto gde dete uči da razume sebe, druge, kao i svet koji ga okružuje. Naša kuća raste i menja se zajedno sa decom, i čeka decu da je sami kreiraju. Mi smo tim mladih, stručnih i kreativnih ljudi koji je okupljen oko ideje da svako dete ima veliki potencijal koji bi trebalo samo da upozna, zahvaljujući okolini koja ga podstiče i podržava. Koristeći savremene metode učenja i vaspitanja, “Bubamarica” otvara prostor deci za kreativnost, za izražavanje jedinstvenog bića. Kroz naš celokupni rad poklanja se pažnja svim situacijama iz kojih deca uče i razvijaju se, te se stavlja akcenat na proces učenja kreirajući sredinu koja angažuje različita dečija čula i sposobnosti (deca imaju mogućnost da pevaju, igraju, eksperimentišu, posmatraju, istražuju, rešavaju probleme).

.

type writes
Dobro  vaspitanje  je  najveće  dobro koje možemo ostaviti deci. 

Indijska narodna poslovica.