PLAN i PROGRAM

»Dete je svoj vlastiti graditelj«

Boravak u Bubamarici podrazumeva kompletnu brigu i negu o deci. Akcenat se stavlja na razvoj individualnih dečijih potencijala kroz učenje i igru. Stvaralaštvo i kreativno izražavanje odražavaju se kroz aktivnosti crtanja, vajanja, pozorišne i lutkarske predstave i mnoge druge aktivnosti. U radu se koristimo pre svega prirodnim materijalima poput peska, vode, zemlje i tome slično.

Vaspitno obrazovni rad organizovan je u malim grupama koje nisu homogene po uzrastu jer smatramo da deca najbolje uče jedna od drugih i kada postoji mogućnost da stariji pomognu mlađima i obrnuto. Naš obrazovni program se prevashodno zasniva na učenju kroz igru, koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dozvoli individualni razvoj deteta, i dovoljno sadržajna da podstakne kognitivni razvoj i samodisciplinu.

Program Bubamarice podeljen je po nedeljnim temama i mesečnim celinama. Svakog dana organizuje se mešavina fizičkih aktivnosti, igre i učenja kroz zabavu. Vodeći se time da je svako dete individua za sebe, posebno smo posvećeni individualnom radu sa decom.

Osnove programa se u PU “Dečija kuća Bubamarica” realizuju kroz model A

Model A temelji na otvorenom sistemu vaspitanja i akcionom razvijanju programa zavisno od interesovanja dece. Polazište programa je dete, kao nedeljiva dinamična ličnost. Vaspitač je kreator, istraživač, praktičar i kritičar sopstvene prakse. Ciljevi predškolskog vaspitanja i obrazovanja su da dete:

  • otkriva i upoznaje samoga sebe
  • razvija odnose i stiče iskustva i saznanja o drugim ljudima
  • saznaje svet oko sebe i razvija načine delovanja na njega