PLAN I PROGRAM

Rad u PPU “Dečija kuća Bubamarica” zasniva se na modelu A vaspitno-obrazovnog programa. Model A predstavlja otvoren sistem vaspitanja i obrazovanja. Zasnovan je na akcionom razvijanju programa u kome detaljan program vaspitanja i učenja nije dat unapred, već nastaje kao interakcija dece, odraslih i sredine u kojoj borave.