O NAMA

Mi smo dečija kuća „Bubamarica“.

   

Osnovani smo pre skoro 8 godina i vremenom smo se razvijali zajedno sa nasim vrticem, tako da sada imamo cetiri objekta u kojima radimo po istim principima. U našoj kući svako dete ima prostor za lični razvoj, u skladu sa sopstvenim sposobnostima, potrebama i interesovanjima.

BUBAMARICA je mesto gde dete uči da razume sebe, druge, i svet koji ga okružuje. Naša kuća raste i menja se zajedno sa decom, i čeka decu da je sami kreiraju. Mi smo tim mladih, stručnih i kreativnih ljudi koji je okupljen oko ideje da svako dete ima veliki potencijal koji bi trebalo samo da upozna, zahvaljujući okolini koja ga podstiče i podržava.

Kako mi to radimo?

Koristeći savremene metode učenja i vaspitanja, „Bubamarica“ otvara prostor deci za kreativnost, za izražavanje jedinstvenog bića. „Bubamarica“ poklanja pažnju svim situacijama iz kojih deca uče i razvijaju se, te stavlja akcenat na proces učenja kreirajući sredinu koja angažuje različita dečija čula i sposobnosti (deca imaju mogućnost da pevaju, igraju, eksperimentišu, posmatraju, istražuju, rešavaju probleme).

Naš vrtić od osnivanja uključen je u humanitarni rad, pa smo tako kroz naše godišnje humanitarne priredbe pomagali mnogim ustanovama za decu, kao i mnogim porodicama i deci kojima je pomoć u tom trenutku bila neophodna. Na ovaj način decu učimo humanosti i razumevanju različitosti.